Inwestycja w ziemię najbezpieczniejsza

Inwestycja w ziemię najbezpieczniejsza

Inwestycja w ziemię najbezpieczniejsza

Inwestycja w ziemię najbezpieczniejsza – Kolejne obniżki głównych stóp procentowych w Polsce powodują, że banki są zmuszone do obniżania stopniowo oferowanego klientom oprocentowania lokat bankowych. Do niekorzystnej dla klientów sytuacji w dziedzinie oprocentowania lokat bankowych doprowadziła również niedawna zmiana w ordynacji podatkowej w Polsce. Przed zmianą prawa podatkowego, od zysków z lokat jednodniowych nie trzeba było opłacać tzw. podatku Belki w wysokości 19%. Czy zatem deponowanie oszczędności na lokatach jest uzasadnione ekonomicznie w dzisiejszych czasach? Jeśli nie, to co pozostaje bezpieczną alternatywą inwestycyjną?

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz naszego profilu na Facebooku.

Wielu specjalistów twierdzi, że formą lokaty oszczędnościowej mogą być inwestycje w ziemię, o ile inwestor zakłada dłuższy horyzont czasowy inwestycji. W dłuższej perspektywie czasu na inwestycji w ziemię raczej się nie straci, a prawdopodobieństwo uzyskania wyższych korzyści niż z oprocentowania lokat bankowych w formie tradycyjnej, jest wysokie. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez portal Interia.pl wzięło udział ponad 15 tys. internautów. Mogli oddać głos tylko na jeden instrument, który ich zdaniem jest najbezpieczniejszy. Tylko jeden na 11 polskich internautów uważa, że najbezpieczniejszą inwestycją jest lokata w banku. Jeden na ośmiu, aby uchronić swój kapitał, chciałby kupić złoto lub trzymać pieniądze w skarpecie. Najwięcej, bo prawie połowa respondentów, za najbezpieczniejszą inwestycję uznaje nieruchomości zabudowane bądź niezabudowane.

Teoretycznie najbezpieczniejszą formą inwestowania są lokaty bankowe i obligacje skarbowe. Ostatnie kryzysy – bankowy i finansów publicznych – pokazały jednak, że instrumenty te nie są zupełnie pozbawione ryzyka. W przypadku lokat powodem do niepokoju są dziś nie tyle obawy o bezpieczeństwo systemu bankowego, co o to, że depozyty mogą zostać niespodziewanie obłożone wysokim podatkiem.

Niechciana lokata z niewielkim zyskiem

Ich werdyktowi trudno się dziwić biorąc pod uwagę jak niewielkie zyski generują w tej chwili lokaty bankowe i obligacje skarbowe. Najnowsze dane NBP pokazują, że przeciętna lokata roczna założona w marcu była oprocentowana na 3,5% w skali roku. Jeśli chodzi zaś o obligacje skarbowe, to dziś dwuletnie papiery detaliczne są oprocentowane na 3% w skali roku, a 10-letnie – na 4% w skali roku.

Grunt to ziemia

W co zatem inwestują Polacy, którzy szukają bezpiecznych form pomnażania kapitału? Jako najbezpieczniejszą formę lokowania kapitału aż co trzeci z respondentów (34%) wskazał ziemię. Ta forma inwestowania okazała się niekwestionowanym liderem w rankingu stworzonym na podstawie głosów oddanych przez internautów. Instrumenty, które znalazły się na drugim miejscu – równorzędnie złoto i gotówka w domu – otrzymały „tylko” po 13% wskazań. Różnica między pierwszym i drugim miejscem wynosi więc aż 21 pkt. proc.

Od wielu lat ceny gruntów, zwłaszcza gruntów rolnych, cały czas wzrastają. Kupując grunty rolne można przeprowadzić jego odrolnienie, co zwiększa jego wartość w oczach potencjalnych nabywców. Dzięki takiemu zabiegowi, który niestety wymaga od inwestora dużego zaangażowania i czasu na zgromadzenie dokumentów i przeprowadzenie procedury odrolnienia, na ziemi można sporo zarobić, zwłaszcza, jeśli znajduje się ona w bardzo korzystnej lokalizacji. Grunty rolne z roku na rok drożeją. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w czwartym kwartale 2012 roku ceny gruntów rolnych wzrosły o ponad 13% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Na wzrost ten wpływa przede wszystkim mała podaż ziemi. Rolnicy chętnie sprzedają ziemię, po niskiej cenie, aby zyskać gotówkę na realizację inwestycji spoza sektora rolniczego. Takie grunty nabywają inwestorzy. Szczególnie pożądane są grunty, które mogą stać się obiektem dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej oraz te, które w niedalekiej przyszłości mogą stać się gruntami miejskimi, zyskując diametralnie na wartości.

Wielkie uznanie dla bezpieczeństwa związanego z inwestycjami w ziemię (podobnie, jak w inne nieruchomości) wynika stąd, że tego typu inwestycje mają fizyczną, materialną formę. Jest to przeciwwaga do wszelkiego typu instrumentów finansowych, które dziś mają zdematerializowany charakter i zazwyczaj sprowadzają się do elektronicznego zapisu.

Inwestycja w ziemię najbezpieczniejsza

Co dziesiąty respondent wskazał jako bezpieczną inwestycję mieszkanie, a jedynie jeden na trzydziestu nieruchomości komercyjne. Trzy wytypowane przez nas rodzaje nieruchomości (ziemia, mieszkanie, nieruchomość komercyjna) za najbezpieczniejszą inwestycję uznało w sumie 47% respondentów, czyli prawie połowa badanych. Patrząc na wzrost cen gruntów w Polsce można oceniać, że inwestycje w ziemię są dobrą i bezpieczną lokatą kapitału, zakładając dłuższy horyzont czasowy inwestycji. Nawet jeśli w jednym roku ceny ziemi drastycznie spadną, to w ciągu kolejnych 12-24 miesięcy inwestor zyska na lokacie w ziemię – prawdopodobnie dużo więcej, niż zyskałby z inwestycji w lokaty terminowe w bankach.

Polub tę stronę
Przejdź do paska narzędzi