Warunki zabudowy

Realizację inwestycji budowlanej poprzedza wiele etapów formalnych, które musimy dopełnić przed rozpoczęciem prac.

Pierwszym etapem jest uzyskanie dokumentu, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, potocznie nazywana decyzja WZ.

Dla terenów, które posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, zastępuje ją wypis i wyrys z miejscowego planu.

  • Jeżeli nie ma dla danej działki uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania należy złożyć wniosek o warunki zabudowy do urzędu gminy lub miasta. 
  • Sprawdź czy dla danej działki obowiązuje mpzp. Wejdź na Geoportal OnGeo.pl, gdzie znajdziesz informacje o planie zagospodarowania dla działki. W innym wpisie na blogu OnGeo opisaliśmy procedurę pobierania danych, kliknij i sprawdź.

Jakie dokumenty należy przygotować przed złożeniem wniosku o wydanie warunków zabudowy:

  1. Wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pobierz przykładowy wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy ze strony rządowej.
  2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 w dwóch egzemplarzach, mapę zasadniczą uzyskamy w powiatowym ośrodku geodezyjno-kartograficznym lub miejskim ośrodku geodezjno-kartograficznym. W przypadku braku mapy zasadniczej dołączyć należy mapę katastralną, którą również uzyskamy w wyżej wymienionych urzędach. Z uwagi na charakter decyzji i konieczność przeprowadzenia analiz mapa powinna obejmować obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki, której dotyczy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  3. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Chodzi o przedstawienie planowanego położenia budynku i otoczenia na mapie wraz z opisem. Nie musi być to opracowanie specjalistyczne, możemy sami w sposób poglądowy przedstawić to na kopi mapy.
  4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wymagana jest w przypadku gdy inwestycja może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi. Jeżeli np. działka na której planujemy wybudować dom znajduje się na obszarze natura 2000, to konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Czy teren leży na obszarach 2000 lub innych obszarach chronionych możesz sprawdzić samodzielnie w Geoportalu OnGeo.pl.
  5. Warunki techniczne dostawy mediów, dokumenty potwierdzające możliwość uzbrojenia terenu (w przypadku, gdy działka nie jest uzbrojona). Wystarczającym dokumentem jest np. umowa na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  7. Pełnomocnictwo, dla osoby działającej w imieniu inwestora.

Przed rozpoczęciem kompletowania dokumentów skontaktuj się z naszym biurem.

Polub tę stronę
Przejdź do paska narzędzi