Pomoc prawna

Dbając o najwyższy poziom świadczonych usług, naszym klientom świadczymy pomoc w następujących kwestiach:

 

1. Pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości:

 • Reprezentowanie w negocjacjach,
 • Przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości.

2. Podziały nieruchomości:

 • Zniesienie współwłasności;
 • Ustalenie sposobu użytkowania;
 • Wyodrębnianie lokali;
 • Reprezentacja przed sądem;

3. Konflikty między współwłaścicielami:

 • Sprawy związane z zarządem nieruchomością, rozliczeniem nakładów i zysków z nieruchomości;
 • Reprezentacja przed sądem;

4. Kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości:

 • Przygotowywanie i zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów;
 • Prowadzenie spraw o eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali;

5. Odzyskiwanie nieruchomości:

 • Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • Wznowienie postępowania;
 • Reprezentacja przed organami administracji i sądami;

6. Zasiedzenie.

7. Wspólnoty mieszkaniowe:

 • Przygotowywanie umów;
 • Zaskarżanie uchwał wspólnoty;
 • Reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie;

8. Spółdzielnie mieszkaniowe – spory.

9. Księgi wieczyste:

 • Prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • Uaktualnienie księgi wieczystej;

10. Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, m.in. poprzez:

 • Wytyczenie linii energetycznych, rurociągów, gazociągów, wodociągów;
 • Postawienie budynku na cudzym gruncie;
 • Przeprowadzenie drogi;
 • Służebność przesyłu;

11. Wiele innych i nietypowych spraw dotyczących nieruchomości.

Polub tę stronę
Przejdź do paska narzędzi