Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebna, gdy chcesz wybudować dom na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a takich jest większość. Jeśli plan w gminie istnieje, ten etap możesz spokojnie pominąć. Sprawdź, kiedy bez problemu otrzymasz warunki zabudowy, a kiedy mogą pojawić się przeszkody.

Co do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składa się w urzędzie gminy (formularz dostępny w urzędzie). Z wnioskiem występujemy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. We wniosku musimy określić:

  • granice działki;
  • planowany sposób zagospodarowania działki z charakterystyką zabudowy i zagospodarowania otoczenia domu;
  • parametry techniczne inwestycji;
  • zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i sposób odprowadzania ścieków.

Kiedy decyzja może być wydana

Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana, gdy działka:

  • ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub ewentualnie pośrednio przez drogę prywatną;
  • jest uzbrojona (woda, prąd) lub uzbrojenie jest już zaprojektowane; nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych albo leśnych na budowlane;
  • teren nie jest objęty przepisami ochrony konserwatorskiej lub zabytków uniemożliwiającymi zabudowę.

Jest jeszcze warunek dotyczący tzw. dobrego sąsiedztwa, to znaczy, że co najmniej jedna sąsiednia nieruchomość dostępna z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana w taki sposób, by na tej podstawie było można ustalić parametry nowej zabudowy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz naszego profilu na Facebooku.

Kiedy możemy nie otrzymać decyzji

Jeżeli któryś z wyżej podanych warunków nie jest spełniony, urzędnicy mogą odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego warto to sprawdzić w urzędzie gminy jeszcze przed zakupem działki. Czasem inwestorowi wydaje się, że działka nie ma np. dostępu do drogi publicznej, jednak wkrótce będzie go miała i to jest dla urzędników wystarczające.

Kto może się ubiegać o warunki zabudowy

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może się ubiegać osoba, która dopiero planuje zakup działki, nie musi to być jej właściciel. O pozostałe dokumenty może występować jedynie osoba mająca prawo do nieruchomości. Decyzja wydawana jest po konsultacji z wojewodą, marszałkiem województwa i starostą.

Decyzja o warunkach zabudowy

Jeśli interesuje Państwa więcej informacji na ten temat serdecznie zapraszamy do naszego biura.

Polub tę stronę
Przejdź do paska narzędzi